Služby

Prodej a nákup nemovitosti

 
Pro majitele nemovitostí 

Při prodeji se zaměřujeme především na kvalitní prezentaci a propagaci Vaší nemovitosti. Zajistíme jednání a prohlídky s potencionálními kupci a následně finalizujeme prodej za pomoci spolupracující advokátní kanceláře.

Prodávajícím nabízíme následující služby:

 • prohlídka a kontrola stavu nemovitosti,
 • stanovení postupu prodeje nemovitosti,
 • doporučení prodejní ceny nemovitosti,
 • realitní poradenství včetně informování o současné situaci na realitním trhu,
 • zajištění dokumentace potřebné k prodeji (list vlastnictví, věcná břemena, zástavy, projekt, průkaz energetické náročnosti, …),
 • zprostředkování znaleckých a technických posudků, cenových odhadů,
 • zpracování profesionální prezentace nemovitosti (fotky, video, digitální homestaging atd.),
 • cílená propagace nemovitosti (inzertní portály, databáze klientů, soc. sítě, …),
 • zajištění prohlídek a komunikace se zájemci o nemovitost,
 • pravidelná komunikace s klientem a informování o průběhu prodeje,
 • účast na schůzkách a jednáních (právník, finanční poradce, architekt, …),
 • příprava smluvních podkladů v advokátní kanceláři (Rezervační smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí kupní, Kupní smlouva, …)
 • zprostředkování advokátní či notářské úschovy,
 • vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva,
 • ověření přepisu nemovitosti na nového majitele na katastru nemovitostí,
 • asistence u předání nemovitosti novému majiteli i možnost vyhotovení předávacího protokolu,
 • přepis energií a služeb na nového vlastníka.
 
Pro zájemce o nemovitost 

Při nákupu rádi pomůžeme s vyhledáním nemovitosti podle přání klienta. Zajistíme vše potřebné pro úspěšný a bezstarostný převod nemovitosti na nového majitele.

Kupujícím nabízíme následující služby:

  • vyhledání vhodných nemovitostí na prodej či pronájem podle zadaných požadavků klienta,
  • realitní poradenství včetně informování o současné situaci na realitním trhu,
  • odhad tržní ceny,
  • kontrola technického stavu nemovitosti včetně vyhotovení protokolu,
  • organizace a osobní asistence u prohlídek dle časových možností klienta,
  • shromáždění a kontrola všech potřebných dokumentů (list vlastnictví, nabývací titul, projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí, …),
  • zajištění právního, finančního a technického poradenství,
  • příprava nebo kontrola smluvních podkladů v advokátní kanceláři (Rezervační smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí kupní, Kupní smlouva),
  • zprostředkování hypotečního úvěru nebo jiného druhu financování,
  • ověření přepisu nemovitosti na nového majitele na katastru nemovitostí,
  • asistence u předání nemovitosti včetně vyhotovení předávacího protokolu
  • přepis energií a služeb na nového vlastníka.

Pronájem

O pronájem Vaší nemovitosti se postaráme se vším, co k tomu patří. Od zpracování profesionální prezentace až po předání nájemníkovi. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti pronájmu rezidenčních nemovitostí. Pronajímatelům a zájemcům o pronájem nabízíme tyto služby:  

Pro pronajímatele:

 • prohlídka a kontrola stavu nemovitosti,
 • informování o současné situaci na realitním trhu a doporučení nájemní ceny nemovitosti,
 • zpracování profesionální prezentace nemovitosti,
 • cílená propagace nemovitosti (inzertní portály, databáze klientů, soc. sítě, …),
 • zajištění dokumentace potřebné k pronájmu (Nájemní smlouva, Předávací protokol),
 • organizace prohlídek a komunikace se zájemci o nemovitost,
 • pravidelná komunikace s klientem,
 • zajištění podpisu nájemní smlouvy a předání nemovitosti do nájmu,
 • přepis energií a služeb.

 

Pro zájemce:

 • vyhledání vhodných nemovitostí na prodej či pronájem podle zadaných požadavků klienta,
 • realitní poradenství včetně informování o současné situaci na realitním trhu,
 • organizace prohlídek,
 • zajištění smluvní dokumentace,
 • asistence u předání nemovitosti do nájmu,
 • přepis energií a služeb.

Pro developery

Mimo výše uvedených služeb pro prodávající nabízíme developerům:

 • vytvoření marketingové kampaně na míru k co nejefektivnější propagaci Vašeho projektu,
 • posouzení Vašeho projektu marketingovým specialistou,
 • návrh strategie a propagace podle plánů a cílů developera,
 • vytvoření prezentace nemovitosti za použití:
  • virtuální prohlídky
  • vizualizace interiéru a exteriér
  • virtuální homestagingu
  • tvorba www stránek projektu
  • grafické práce a tiskoviny
  • promo video
 • volba propagačních kanálů na základě cílové skupiny zákazníků:
  • inzertní servery
  • sociálně sítě
  • online kampaně na google a seznam
  • bannerové a tiskové kampaně
  • zprostředkování reklamy v médiích (rádio, tv)
 • průběžné vyhodnocování marketingové kampaně a následné úpravy dle reakce trhu.

Ostatní služby

Dále pro vás zprostředkujeme:

 • správu a údržbu nemovitosti,
 • celkové i částečné rekonstrukce nemovitostí,
 • vypracování energetického štítku,
 • revize (plyn, elektřina, hromosvody, kotle, komíny, výtahy),
 • právní služby,
 • finančních poradenství,
 • technické poradenství,
 • stěhování a vyklízení nemovitostí,
 • práce architekta a projektanta (studie, projekty, posudky).